TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ
Trang chủ Đến đảo Sumba tham gia lễ hội Pasola độc đáo Trung tâm của lễ hội Pasola là cuộc đấu phóng lao trên lưng ngựa của cánh nam giới. Các chiến binh đã được lựa chọn khắt khe, họ phải là những tay cưỡi ngựa điêu luyện và có tài phóng lao cừ khôi. Mỗi làng sẽ có một đội tham gia thi đấu với số lượng chiến binh lên đến hàng trăm người. Khi chơi, họ phi ngựa, tay cầm những chiếc lao bằng gỗ, mắt lúc nào cũng phải quan sát kỹ để phóng lao trúng vào đối phương, đồng thời phải tránh những chiếc lao của người khác. Theo luật chơi, họ không được phóng lao vào những người đã ngã ngựa, người đi dưới bãi cỏ, và đặc biệt là nếu bị phóng trúng vào người thì không được trả thù.

Trung tâm của lễ hội Pasola là cuộc đấu phóng lao trên lưng ngựa của cánh nam giới. Các chiến binh đã được lựa chọn khắt khe, họ phải là những tay cưỡi ngựa điêu luyện và có tài phóng lao cừ khôi. Mỗi làng sẽ có một đội tham gia thi đấu với số lượng chiến binh lên đến hàng trăm người. Khi chơi, họ phi ngựa, tay cầm những chiếc lao bằng gỗ, mắt lúc nào cũng phải quan sát kỹ để phóng lao trúng vào đối phương, đồng thời phải tránh những chiếc lao của người khác. Theo luật chơi, họ không được phóng lao vào những người đã ngã ngựa, người đi dưới bãi cỏ, và đặc biệt là nếu bị phóng trúng vào người thì không được trả thù.

Trung tâm của lễ hội Pasola là cuộc đấu phóng lao trên lưng ngựa của cánh nam giới. Các chiến binh đã được lựa chọn khắt khe, họ phải là những tay cưỡi ngựa điêu luyện và có tài phóng lao cừ khôi. Mỗi làng sẽ có một đội tham gia thi đấu với số lượng chiến binh lên đến hàng trăm người. Khi chơi, họ phi ngựa, tay cầm những chiếc lao bằng gỗ, mắt lúc nào cũng phải quan sát kỹ để phóng lao trúng vào đối phương, đồng thời phải tránh những chiếc lao của người khác. Theo luật chơi, họ không được phóng lao vào những người đã ngã ngựa, người đi dưới bãi cỏ, và đặc biệt là nếu bị phóng trúng vào người thì không được trả thù.
Rate this post
Đến đảo Sumba tham gia lễ hội Pasola độc đáo
Đến đảo Sumba tham gia lễ hội Pasola độc đáo

Quy định Lao Airlines

: Content is protected !!