TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ

luang-prabang3

Lễ khất thực của các nhà sư ở Luang Prabang

Chợ sáng nằm dưới chân núi Phousi ở Luang Prabang

luang-prabang2
luang-prabang4

Quy định Lao Airlines

error: Content is protected !!