TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ

Bali, Klungkung, Goa Lawah

Bali, Klungkung, Goa Lawah. The bat cave. Some of the thousands of bats. A noisy and smelly place.

Bali, Klungkung, Goa Lawah
Rate this post
Đền thờ hàng nghìn con dơi ở Bali
Đền thờ hàng nghìn con dơi ở Bali

Quy định Lao Airlines

: Content is protected !!