TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ

nha-su-khat-thuc

Chiêm ngưỡng hàng ngàn bức tượng Phật tại hang Pak Ou

Lễ khất thực của các nhà sư ở Luang Prabang vào sáng sớm

hang-Pak-Ou
xuc-xich-lao

Quy định Lao Airlines

error: Content is protected !!