TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ

nha-su-khat-thuc

Chiêm ngưỡng hàng ngàn bức tượng Phật tại hang Pak Ou

Lễ khất thực của các nhà sư ở Luang Prabang vào sáng sớm

nha-su-khat-thuc
Rate this post
Chiêm ngưỡng hàng ngàn bức tượng Phật tại hang Pak Ou
Thưởng thức xúc xích Sai Oua của Lào

Quy định Lao Airlines

: Content is protected !!