TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ

chua-Kuthodaw

Tu viện cổ ở làng Inwa

Chùa Kuthodaw và câu chuyện về bộ kinh Tam Tạng cổ

chua-Kuthodaw
Rate this post
Tu viện cổ ở làng Inwa
Lên đồi Madalay thăm chùa Sandamuni

Quy định Lao Airlines

: Content is protected !!